راهنمای نویسندگان

 • جزئیات و مراحل ثبت نام و ارسال مقاله به شرح زیر است:
 •  عضویت در سامانه با تکمیل فرم ثبتنام
 •  دریافت رمز عبور از طریق ایمیل
 •  ورود به سامانه با نام کاربری و رمز عبور
 •  تکمیل فرم اطالعات مقاله شامل عنوان، چکیده، کلید واژگان و...
 •  بارگذاری فایل اصلی متن مقاله ب
 •  ارسال مقاله (در صورتی که تمامی شرایط و ضوابط را رعایت کرده باشید، امکان ارسال مقاله وجود دارد. در غیر این صورت، دگمه ارسال مقاله فعال نخواهد شد.)
 •  

 • لطفا چهار فایل به‌ترتیب زیر در سامانه بارگذاری نمایید.

  مشخّصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام‌خانوادگی، مرتبة علمی، نام مؤسّسة متبوع، نشانی، تلفن و رایانامه) در فایل جداگانه به فارسی، فرانسه و انگلیسی ارسال شود. نویسنده مسئول نیز در فایل مشخص گردد؛
  فایل کامل مقاله با فرمت Word بدون نام و اطلاعات نویسندگان؛ (5000 تا 7500 کلمه)
  فایل کامل مقاله به فرمت pdf بدون نام و اطلاعات نویسندگان؛
  فایل تعهدنامه را از لینک زیر دریافت کرده و پس از تکمیل و امضای مولفین فایل pdf  را بارگذاری فرمایید.
 • فرم تعهدنامه
  دقت داشته باشید ارسال تمامی موارد الزامی است

راهنمای نویسندگان مجله پژوهش‌های زبان و ترجمه فرانسه

 • لطفاً قبل از بارگذاری مقاله در سایت، دستورالعمل مجله را مطالعه کرده و مقاله را طبق دستورالعمل تنظیم بفرمایید. مجله از پذیرش مقالاتی که طبق دستورالعمل تهیه نشده باشند معذور است.
 • مجلّه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه در ز‌مینة ترجمه، زبان و ادبیّات فرانسه و حاصل پژوهش نویسنده مقاله می پذیرد.
 • نویسندگان محترم باید مقاله‌های خود را منحصراً از طریق سامانة مجلّةپژوهش­های زبان و ترجمه فرانسه به نشانی ذیل ارسال کنند: https://rltf.um.ac.ir
 • زبان مجله فارسی است و مقاله باید بر اساس شیوه‌نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شود. در صورت لزوم، مجلّه در ویراستاری زبانی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.
 • مقالات برگرفته از رسالۀ پایان نامۀ دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می شود.
 • تمام اطّلاعات مربوط به مقاله، پس از دریافت، از طریق سامانه مجله به اطّلاع نویسندگان محترم خواهد رسید.

 

لطفا چهار فایل به‌ترتیب زیر در سامانه بارگذاری نمایید.

 • مشخّصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام‌خانوادگی، مرتبة علمی، نام مؤسّسة متبوع، نشانی، تلفن و رایانامه) در فایل جداگانه به فارسی، فرانسه و انگلیسی ارسال شود. نویسنده مسئول نیز در فایل مشخص گردد؛
 • فایل کامل مقاله با فرمت Word بدون نام و اطلاعات نویسندگان؛ (5000 تا 7500 کلمه)
 • فایل کامل مقاله به فرمت pdf بدون نام و اطلاعات نویسندگان؛
 • فایل تعهدنامه را از لینک زیر دریافت کرده و پس از تکمیل و امضای مولفین فایل pdf  را بارگذاری فرمایید.
 • دانلود فایل تعهدنامه (ضروری) 
 • دقت داشته باشید ارسال تمامی موارد الزامی است

 

مقاله کامل ارسالی باید به ترتیب شامل بخش­های زیر باشد:

 • عنوان کامل مقاله به فارسی، فرانسه و انگلیسی
 •  چکیده (بیان مسئله، هدف مقاله، روش تحقیق و نتایج)
  • چکیده فارسی (200 تا 250 کلمه)؛
  •  چکیده فرانسه (200 تا 250 کلمه)؛
  •  چکیده انگلیسی (200 تا 250 کلمه)؛
 •   کلیدواژه‌های هر چکیده حداقل 5 و حدّاکثر 7 واژه؛
 •  مقدّمه (تعریف موضوع و مسئله، سؤالات تحقیق، فرضیّه‌ها،روش و رویکرد تحقیق)؛
 •  پیشینۀ تحقیق؛
 •  چارچوب نظری؛
 •  بحث و بررسی؛ 
 •  نتیجه‌؛
 •  فهرست منابع؛
 •  ضمایم.

 

فرمت مقاله باید به شرح زیر باشد:

 • مجلّه از پذیرش مقاله‌های کمتر از 5000 کلمه و بیش از 7500 کلمه معذور است. (شامل جداول، نمودارها و ارجاعات پایانی).
 • قلم عناوین اصلی و فرعی باید BLotus و اندازه قلم 13 بزرگ باشد. قلم متن مقاله باید BLotus و اندازه قلم 13 باشد. قلم پانوشت‌های فارسی باید BNazanin و اندازه قلم 11 باشد. قلم پانوشت‌های فرانسه و انگلیسی باید Times New Roman و اندازه قلم باید 10 باشد. قلم عناوین جداول، نمودارها و تصاویر باید BLotus و اندازه قلم 12 بزرگ باشد.
 • لازم است نام‌های لاتین نویسندگان و اعداد سال و صفحه در داخل متن به فارسی برگردانده شود و لاتین اسم نویسندگان به قسمت پانویس انتقال یابد. لازم است در پانویس، بین شماره و نام نویسنده نقطه و سپس فاصله قرار داده شود. برای بردن نام لاتین به پانویس، از اندیکس (1X)نوار بالای ورد استفاده نشود و فقط و فقط از پانویس‌گذار1 AB درقسمت References نوار بالایی ورد استفاده شود. 
 • مثال: .... آرنولد[1](1985، ص. 11) یا ... (آرنولد، 1987، ص. 11).
 • ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز (نام مؤلّف، سال انتشار: شمارة صفحة مورد نظر) نوشته شود. در مورد منابع غیرفارسی، همانند منابع فارسی عمل شود.
 • نقل قول‌های مستقیم بیش از 4 سطر به صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم سانتی‌متر) از دو طرف و با قلم 11 لوتوس درج شود.

فهرست منابع و ارجاع دهی:

 • منابع مورد استفاده دست اول بوده و بر اساس ترتیب الفبایی نام‌خانوادگی نویسنده بر اساس شیوه ارجاع­دهی APA به شرح زیر آورده شود:
 • کتاب:نام‌خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). نام کتاب (ایتالیک). نام مترجم. محل نشر: نام ناشر.
 • مقاله از مجلّه:نام‌خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). عنوان مقاله. نام نشریّه (ایتالیک). دوره / سال. شماره. شمارة صفحات مقاله.
 • مقاله ازمجموعه‌ها: نام‌خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). عنوان مقاله. نام ویراستار یا گردآورنده. نام مجموعه مقالات (ایتالیک). محلّ نشر: نام ناشر. شمارة صفحات مقاله.
 • سایت‌های اینترنتی: نام‌خانوادگی، نام نویسنده. آخرین تاریخ و زمان مراجعه به سایت اینترنتی. «عنوان موضوع» (داخل گیومه).نام و نشانی سایت اینترنتی (ایتالیک).

 

تلفن: 09036048327

ایمیل: frenchlanguagefum@gmail.com