خوانش واژگان دارای نیم‌فاصله در زیرنویس فیلم با استفاده از ردیاب چشمی: موردپژوهشی ترجمه فارسی دو فیلم فرانسوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان توجه و نحوه خوانش واژگان دارای فاصله کامل و نیم‌فاصله است. 32 شرکت‌کننده فارسی‌زبان به این پژوهش دعوت شدند. پیش از آزمایش از مخاطبان درخواست شد به یک پرسشنامه دارای اطلاعات شخصی شامل جنسیت، سن، دانش زبانی غیر فارسی را پاسخ دهند. ایشان دو نسخه از دو بریده کوتاه از دو فیلم فرانسوی‌زبان را خواندند و هم‌زمان با استفاده از دستگاه ردیاب چشمی، حرکات چشمان آن‌ها را ثبت شد. سپس، داده‌های چشمی برای هر واژه موردنظر استخراج شد و با استفاده از  آمار استنباطی  تحلیل شد. نتایج کمی نشان داد اگرچه توجه به واژگانی که از نیم‌فاصله استفاده می‌‌کنند کمتر از توجه به واژگان دارای فاصله کامل است، این تفاوت در هیچ یک از پارامترهای ردیاب چشمی معنادار نبود. لیکن، طیف دمایی حرکات چشمی نشان داد که اگرچه در خوانش این دو دست واژگان تفاوت معناداری وجود ندارد، الگوی خوانش این دو نوع واژه با هم تفاوت دارد. بررسی طیف‌های دمایی نشان داد در اکثر آن‌ها مخاطبان هنگام خواندن واژگانی که فاصله کامل دارند آن‌ها را به صورت دو واژه مجزا می‌‌خوانند در حالی که در خوانش واژگان نیم‌فاصله دار، مرکز توجه در میانه واژه است و واژه به صورت یک کل مستقل خوانده می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attribution d'attention aux mots avec espace plein et demi-espace dans deux films français sous-titrés: une étude d'eye-tracking

نویسندگان [English]

  • saber zahedi
  • Masood Khoshsaligheh
Associate professor of Translation Studies at Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The use of eye-tracking technology has become a prevalent and accurate method for measuring challenges the audience may face while reading subtitles in different languages, Using the same technology, this study investigates if reading words with full space and half space in Persian subtitles is in any way different from each other. To fulfill this goal, 32 participants voluntarily took part in an eye tracking experiment where they read the segments of two French films. Each segment included two versions (one with half space and the other one with full space). Meanwhile, SMI eye-tracking suite was used to record and analyze the participants’ eye movement parameters and data. Fixation duration, fixation number, first fixation duration and subject hit count of the participants were analyzed in SPSS. The results showed that there was a non-significant difference between the words with half space and full space. Still, the attention allotted to words with half space was lower compared to the words with full space. According to the heatmaps, in words with full space, the attention is split between the two parts that are separated by the full space. Thus, the word itself is not considered as a whole when full space is used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eye tracking
  • full space
  • half space
  • Persian
  • subtitles
  • fansubbing