داوران

داروان تخصصی که با دو فصلنامه پژوهش‌های زبان وترجمه فرانسه همکاری دارند 

  

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
دکتر جمشید آذری ازغندی Ferdowsi
محمد رحیم احمدی دانشگاه الزهرا
معصومه احمدی ادبیات فرانسه دانشگاه علامه طباطبائی
الله شکر اسداللهی دانشگاه تبریز
نسرین اسماعیلی دانشجوی دکترای آموزش زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مرضیه اطهاری نیک عزم دانشگاه شهید بهشتی
مهدی افخمی­ نیا دانشگاه تبریز
مرتضی بابک معین دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
دانیال بسنج دانشگاه شهید بهشتی. گروه زبان و ادبیات فرانسه و لاتین
مرضیه بلیغی دانشگاه تبریز
ابولقاسم پرتوی دانشگاه فردوسی مشهد
ابولقاسم پرتوی دانشگاه فردوسی مشهد
سعدی جعفری آزاد مشهد
ناهید جلیلی مرند دانشگاه الزهرا
هاله چراغی دانشگاه حکیم سبزواری
طاهره خامنه باقری دانشگاه فردوسی مشهد
عادل خنیاب نژاد دانشگاه شهید چمران
مینا دارابی امین تیریز
دکتر روح الله رحمتیان دانشگاه تربیت مدرس
روح‌اله رضاپور علامه طباطبائی
زینب رضوان طلب ادبیات فرانسه عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
حسن زختاره بوعلی سینای همدان
مهران زنده بودی دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم سلیمی کوچی دانشپاه اصفهان
صدیقه شرکت مقدم علامه طباطبائی
شهلا شریفی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد جواد شکریان اصفهان
لیلا شوبیری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
پریوش صفا تربیت مدرس
دکتر علی عباسی دانشگاه شهید بهشتی
اکبر عبدالهی تهران
دکتر رزیتا عیلانی دانشگاه آزاد واحد اراک
دکتر علیرضا غفوری آزاد اسلامی مشهد
ابوالقاسم غیاثی زارچ بین المللی امام خمینی
دکتر محمّدرضا فارسیان دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی فرخی دانشگاه فردوسی مشهد،
دکتر حسن فروغی 0
محبوبه فهیم کلام آزاد اسلامی
محمدجواد کمالی ادبیات فرانسه دانشیار، گروه فرانسه، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی
ژاله کهنمویی پور دانشگاه تهران، تهران، ایران
رویا لطافتی
عبدالله محتشمی دانشگاه فردوسی
محمد محمدی آغداش زبان فرانسه تیریز
دکتر نگار مزاری دانشگاه فردوسی مشهد
مینا مظهری علامه طباطبائی
مژگان مهدوی زاده دانشگاه اصفهان
مرضیه مهرابی دانشگاه تهران
زهره ناصحی دانشگاه فردوسی مشهد
وحید نژادمحمد دانشگاه تبریز
سپیده نواب زاده شفیعی دانشگاه علامه طباطبائی
عاطفه نوارچی دانشگاه الزهرا
افضل وثوقی دانشگاه فردوسی مشهد