بررسی برگردان تکنیک چندصدایی در دو ترجمه فارسیِ از رمان مادام بواری اثر گوستاو فلوبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده زبانهای خارجی، گروه زبان و ادبیات فرانسه

10.22067/rltf.2021.70115.1006

چکیده

بنابر نظریه میخائیل باختین، گفتگومندی یا چند‌صدایی به حضور همزمان نقطه‌نظرها و صداهای متعدد و متنوع با قدرت و توان یکسان اطلاق می‌گردد به گونه‌ای که هیچ‌یک از صداها بر دیگری تسلّط یا تقدّم نداشته باشد. گفتمان غیرمستقیم آزاد به عنوان یکی از شیوه‌های بازنمود گفتار و اندیشه شخصیت‌ها و نیز یکی از ابهام‌آمیزترین تکنیک‌های ادبی، از اصلی‌ترین شیوه‌های ایجاد چند‌صدایی می‌باشد. در مقاله‌ی حاضر برآنیم تا اهمیت و چگونگی ترجمه‌ی چندصدایی و شاخص‌های آن را در رمان مادام بواری اثر گوستاو فلوبر، به عنوان عالی‌ترین نمونه‌ی کاربست این تکنیک نوشتاری، مطالعه کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه تکنیک چندصدایی در ترجمه نمایان می‌گردد و چه تاثیری در خوانش اثر دارد. بر این اساس،‌ ابتدا به توضیح مفهوم چند‌صدایی پرداخته و در ادامه ضمن معرفی و توضیح شاخص‌های گفتمان غیرمستقیم آزاد، با بررسی بخش‌هایی از دو ترجمه‌ی مطرح انجام شده از رمان مادام بواری به زبان فارسی، توسط محمد قاضی (با همکاری رضا عقیلی) و مهدی سحابی، تأثیر گفتمان غیرمستقیم آزاد در شکل‌گیری ویژگی چند‌صدایی را توضیح داده و نحوه‌ی عملکرد مترجمان مذکور را در بازگردانی شاخص‌های این گفتمان بررسی کرده‌ایم تا میزان آگاهی و شناخت آن‌ها را از این مبحث تخمین بزنیم.
چند‌صدایی، گفتگومندی، گفتمان غیرمستقیم آزاد، باختین، مادام بواری، مهدی سحابی، محمد قاضی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Translation of Polyphony in Two Persian Translations of Madame Bovary by Gustave Flaubert

نویسندگان [English]

  • Mohadeseh Amirkhani
  • Akram Ayati
  • Mojgan Mahdavi Zadeh
University of Isfahan
چکیده [English]

Polyphony is the simultaneous presence of multiple and diverse points of view and sounds with the same power, where none of the sounds dominates the other or is superior to the other. Free indirect speech is the main method of creating polyphony, as one of the literary techniques creating ambiguity in the texte. In the field of literature, the discourses are divided into several categories: direct speech, indirect speech, free direct speech and free indirect speech. In this paper, we will try to explain the concept of polyphony, to introduce and explain the indices of free indirect speech and to explain the impact of free indirect speech on the formation of polyphony, by analyzing some parts of two translations of Madame Bovary's novel of Gustave Flaubert,, in Persian, that made by Mohammad Ghazi (1990) and that of Mehdi Sahabi (2016). We try to answer this question : How the polyphonic technique appears in novel's translation and what effect it has on comprehension of the translation. We will then study the workings of translators and their tasks to translating the indices of this speech and we will evaluate their knowledge and understanding of the subject.
Polyphony, Free Indirect Speech, Madame Bovary, Mahdi Sahabi, Mohammad Ghazi

کلیدواژه‌ها [English]

  • polyphony
  • Free Indirect Speech
  • Bakhtin
  • Madame Bovary
  • Mahdi Sahabi
  • Mohammad
  • Mohammad Ghazi