بررسی پدیدۀ اجتماعی «هنجارگسیختگی» و بازتاب آن در هزار خورشید تابان اثر خالد حسینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز

2 گروه زبان فرانسه، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز

10.22067/rltf.2021.70704.1011

چکیده

پژوهش حاضر با تکیه بر رویکرد جامعه‌شناختی، به بررسی مفهوم هنجارگسیختگی (anomie) و بازتاب آن در رمان هزار خورشید تابان اثر خالد حسینی، نویسندۀ افغانی تبار مقیم آمریکا، می‌پردازد. حسینی جامعه‌ای را به تصویر می‌‌کشد که تحت تاثیر علل گوناگون از جمله بحران جنگ و خودکشی دستخوش تغییرات شده و شخصیت‌های آن هنجارهای اجتماعی از پیش تعیین‌ شده را زیر سوال می‌برند. این مقاله ما را قادر به مطالعۀ فقدان هنجارهای اجتماعی و نمود آن در ادبیات خواهد نمود. پدیدۀ هنجارگسیختگی در این داستان به نقطهۀ اوج خود می‌رسد و حسینی به کمک نوشتار انقلابی و واقع-گرایانه‌ی خود، دنیایی را تصویر می‌کند که اغلب زنان، شخصیت‌های اصلی داستان، قربانی این هنجارگسیختگی می‌شوند. او با خلاقیت ادبی خود، دنیای تاریکی را می‌آفریند که قهرمان‌های داستانش تحت ستم ظالمانه قرار گرفته و بحران‌هایی همچون جنگ، فقر، فساد و تبعیض بر تاریکی هر چه بیشتر دنیایشان دامن می‌زند. در پژوهش حاضر، نظریه‌های فیلسوفان و جامعه‌شناسانی چون دورکیم، گویو و شزل در رابطه با هنجارگسیختگی را مطالعه خواهیم نمود. سپس، به بحث و بررسی عناصر این مفهوم در رمان حاضر خواهیم پرداخت و همان‌طور که گویو هنجارگسیختگی را دری به روی خلاقیت می‌داند نمود زبانی و نوشتاری این مفهوم را طبق رویکرد زیما مطالعه خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the social phenomenon of anomie and its reflection in A Thousand Splendid Suns by Khaled Hosseini

نویسندگان [English]

  • Arezou Dasta 1
  • Mohammad Hossein Djavari 2
1 Department of French Language and Literature, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages. University of Tabriz.
2 Department of French language and literature, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages. University of Tabriz
چکیده [English]

In this article, with a socio-critical approach, we will study the social phenomenon of anomie and its reflection in the novel A Thousand Splendid Suns by Khaled Hossein, one of the contemporary American writers of Afghan origin. Through his realistic and literary power, he represents a society, which suffers from the crisis due to war and suicide and whose norms and values are questioned by the actions of its members. Hosseini's romantic universe, which sheds precious light on contemporary Afghan society, takes a stand in favor of women. The author puts women at the center of his work and paints, in the eyes of readers, a society in which women, as the main characters, are the victims of anomie. In fact, his work portrays social realities and female suffering in a prodigious way.
First, by drawing on the ideas of sociologists and philosophers such as Émile Durkheim, Chazel and Guyau, we will identify the theoretical orientations which seek to elucidate the conception of anomie. Then, to carry out our in-depth analysis, we will study the absence of norms and values in the society in question. We will examine how Hosseini's romantic universe reveals different aspects of anomic society in the midst of a crisis. Finally, from the same perspective, we will look at Zima's approach to support the transformation of the absence of norms and values into textual elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khaled Hosseini
  • A Thousand Splendid Suns
  • anomie
  • Suicide
  • Discrimination